Przejdź do treści

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu pn. Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca (SMNS) jest zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących szkolenie doktorantów oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych. Projekt dąży nie tylko do zwiększenia świadomości doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, ale również do wyposażenia doktorantów w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Ponadto projekt sprzyja integracji naukowców, stanowiąc forum do prezentacji aktualnych badań, dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych pomiędzy uczestnikami SMNS (w szczególności podczas szkoleń stacjonarnych).

Projekt składa się z 3 etapów:

  • Rekrutacja uczestników SMNS.
  • Szkolenia dla uczestników projektu w Toruniu w dniach 9-12 września.
  • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych przez uczestników projektu w ośrodkach akademickich w Polsce.

REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2