Przejdź do treści

SZKOLENIA

Prawa i obowiązki doktorantów

Prowadzący: r. pr. Wojciech Kiełbasiński

Radca prawny, Rzecznik Praw Doktoranta KRD, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji Scientia Thorunensia, która organizuje projekty dla studentów i doktorantów. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.

6
r. pr. Wojciech Kiełbasiński
4
mgr lic. Mariola Pirek

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Prowadząca: mgr lic. Mariola Pirek

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dyscyplinie prawo kanoniczne. Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Autorka kilku publikacji z zakresu prawa kanoniczego i prawa, a także czynna uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Zwyciężczyni X Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Członek redakcji czasopisma Ius Matrimoniale.

Działaczka samorządowa, od lat zaangażowana w walkę na rzecz praw studentów i doktorantów. W kadencji 2021 Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Sekretarz Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Obecnie Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW.

Prawo autorskie a rozprawa doktorska

Prowadzący: dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim.

Radca prawny, partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. W ramach spółki kieruje praktyką Prawa własności intelektualnej i Prawa nowych technologii.

Autor ponad trzydziestu publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa cywilnego i InsurTech. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Stale publikuje m.in. w „Gazecie Ubezpieczeniowej”.

Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, International Association for Artificial Intelligence and Law, Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz the International Insurance Law Association/Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) – Oddział w Polsce.

ORCID: 0000-0002-2307-8789

5
dr Kamil Szpyt
3
dr n. med. Karolina Nowak

Granty naukowe (wyszukiwanie, sporządzanie wniosków, rozliczenie)

Prowadząca: dr n. med. Karolina Nowak

Doktor nauk medycznych, asystent w Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Postdoc fellowship w Department of Medicinal Chemistry, University of Ljubljana, Slovenia.

Zainteresowania naukowe koncentruje na związkach z grupy „endocrine disruptors”.
Kierownik projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM 16 z Narodowego Centrum Nauki.

Stypendystka European Federation of Immunological Societies and Immunology Letters (2021 r.) oraz International Union of Immunological Societies and German Society for Immunology (2019 r.).

Wizerunek profesjonalnego mówcy – wystąpienia publiczne w pigułce

Prowadzący: mgr inż. Cezary Odrzygóźdź

Doktorant w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.  Podczas studiów realizował wiele projektów naukowych skupiających się na tematyce autyzmu, cieczy jonowych, choroby Crohna i medycyny regeneracyjnej. Autor i współautor kilku publikacji naukowych oraz czynny uczestnik wielu konferencji. Członek Wirusowej Grupy Wsparcia, która diagnozuje pacjentów z podejrzeniami koronawirusa.

Prezes Fundacji naukowej Scientia Thorunensia.

Współautor portalu eDoktorant.pl

Organizator wyjazdów naukowo-integracyjnych pod marką Wypadownia.

Działacz Samorządowy na gruncie lokalnym i krajowym

Doświadczony szkoleniowiec z tematyki wystąpień publicznych, personal brandingu, zarządzania projektami i prezentowania wyników badań naukowych.

Popularyzator nauki, autor podcastu Faceci w Kitlach.

1
mgr inż. Cezary Odrzygóźdź
7
dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
8
mgr inż. Agnieszka Żyra

Samorządność doktorancką

Prowadzące: dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, mgr inż. Agnieszka Żyra

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Nauczycielka akademicka i naukowczyni w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W pracy badawczej zajmuje się biomateriałami do zastosowania w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Laureatka XXII edycja konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Pełniła funkcję Przewodniczącej KRD (2018) oraz Przewodniczącej Eurodoc (2016/2017). Członkini Rady NAWA w latach 2017-2020 i Rady Młodych Naukowców 2018-2022. 

Kierowała międzynarodowym małym grantem wdrożeniowym Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji oraz grantem Preludium (NCN), aktualnie jest kierownikiem projektu międzynarodowego applied research Norway Grants.

mgr inż. Agnieszka Żyra

Doktorantka oraz asystent dydaktyczny w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, naukowo zajmuje się niekonwencjonalnymi metodami wytwarzania, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi obróbki elektroerozyjnej.

Od kilku lat zaangażowana w działalność doktorancką na szczeblu uczelnianym, krajowym i międzynarodowym. Obecnie członek Rady Doradczej Eurodoc (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers), w poprzedniej kadencji Prezydent Eurodoc, wcześniej pełniła funkcję Sekretarza tej organizacji, a w poprzednich latach również  Eurodoc Open Science Ambassador i Workshop oficer. Była również Wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) w kadencji 2018 oraz Pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej KRD w 2019 roku.

Mobilność międzynarodowa młodych naukowców

Prowadzący: dr Igor M. Kilanowski

Doktor nauk społecznych, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców, działacz samorządowy, w strukturach krajowych, lokalnych i branżowych.

Adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW.

Zainteresowania naukowe obejmują prawo szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawo kanoniczne,

Stypendysta Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, kierownik i wykonawca grantów badawczych i organizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2
dr Igor M. Kilanowski
JESTEM SZKOLENIOWCEM(1)
dr Łukasz Kierznowski

Regulacje ustawowe dotyczące kształcenia doktorantów oraz ich zastosowanie w przepisach jednostek dydaktycznych

Prowadzący: dr Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, ekspertyz i opinii do projektów aktów prawnych z tego obszaru. Kierownik i wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Kilkukrotnie nagradzany stypendiami Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe.

Doradza podmiotom sektora akademickiego w sprawach prawnych, prowadzi szkolenia dla ich władz i pracowników, sporządza ekspertyzy prawne i tworzy lub weryfikuje wewnętrzne akty prawne. Z jego usług skorzystało już ponad 120 uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych z całego kraju.

Były Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz były członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. monitorowania wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Obsługa aplikacji mobilnych i narzędzi IT wspomagających pracę dydaktyczno-naukową

Prowadzący: mgr inż. Paweł Łabno

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalista IT z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zwolennik automatyzacji pracy i procesów. Od grudnia 2021 związany z Predicą. W przeszłości współpracował z m.in z Seville More Helory, Grupa Pracuj i ABB. Przez dwa lata był szefem sekcji .NET KN BIT na AGH oraz członkiem programu Microsoft Student Partner.

Zainteresowany rozwojem swoim oraz innych poprzez udział w konferencjach w roli prelegenta. W wolnym czasie uprawia sport i gra w planszówki.

JESTEM SZKOLENIOWCEM
mgr inż. Paweł Łabno
JESTEM SZKOLENIOWCEM(2)
Iwona Świdurska

Zarządzanie czasem (organizacja pracy własnej i zespołowej)

Prowadząca: Iwona Świdurska

trener z 16 – letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, przedsiębiorczości, prac biurowych, bhp – firm, instytucji, fundacji, uczelni z całej Polski.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania – studiów doktoranckich o specjalności „organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami” oraz studiów magisterskich o specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwami”. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia managerskie BHP. Posiada certyfikat VCC z zakresu technik sprzedaży.

Trener działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, managerów różnych działów, pracowników takich firm jak: PHILIPS Polska sp. z o.o. Warszawa, Media Expert Złotów, Wielton S.A., Prymat z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Dekpol S.A., Caritas, Fundacja Aktywizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Biegun” Spółka Jawna Jaraczewo, Gerdes MC Sp. z o.o. Poznań, Terravita, AM Okna Gorzów Wlkp., Hyprotech Łódź, Przedsiębiorstwa AMBIT, Euro Prestige, Boger, Info-Medica Poznań, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Bil Cup Poznań, Domedic Dental, BGŻ, Savrin, Cleaner, ZKZ Jarocin, Waberers Polska, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Shim Pol, Dalkia Services sp. z o.o., Praefa spółka z o.o., Phenix Pharma Polska Warszawa, Kancelaria Prawna Teodorowski & Wojtaszak Kraków, Chespa, Bruk spółka z.o.o., Neinver Asset Managemnet Polska spółka z.o.o. (Factory Poznań), Sinoma Kraków, MMG Środa Wlkp., pracowników Urzędu Pracy, Jaromy Jarocin, Collegium Polonicum przy UAM w Słubicach i Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie, NS Konsulting w Lublinie, Domino, Sternet sp. z o.o. z Tarnowa, Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” z Gdańska, Infotower, Fibar Group z Poznania, szpitali i teatrów oraz wielu innych podmiotów.